För att kunna logga in till kursmaterialet behöver du ett kurskonto, information om hur du kommer åt detta finns här.

Här kan du som studerar på Sommarfysik logga in i lärplattformen. Lärplattformen kallas Student Lounge och drivs av KTH.

Logga in